Tag: oszthatóság

  • Oszthatósági szabályok táblázat

    by

    in

    Oszthatósági szabályok táblázatos, könnyebben emészthető formátumban. Példákkal az érthetőség miatt.

  • oszthatósági szabályok

    Az oszthatósági szabályok mindig jól jönnek. 2,3,4,5,6,8,9,10 számokkal való oszthatóság szabálya általában ismert. De mi van a többi számmal. Mi van a 7-tel? Mi a helyzet tíz felett? Nézzünk pár példát! 2-vel osztható az a szám, amelyiknek utolsó számjegye (egyes helyiértéken álló) osztható 2-vel. 3-mal osztható az a szám, amelyiknek a számjegyeinek összege is osztható…