oszthatósági szabályok

Az oszthatósági szabályok mindig jól jönnek. 2,3,4,5,6,8,9,10 számokkal való oszthatóság szabálya általában ismert. De mi van a többi számmal. Mi van a 7-tel? Mi a helyzet tíz felett? Nézzünk pár példát!

 • 2-vel osztható az a szám, amelyiknek utolsó számjegye (egyes helyiértéken álló) osztható 2-vel.
 • 3-mal osztható az a szám, amelyiknek a számjegyeinek összege is osztható 3-mal.
 • 4-gyel osztható az a szám, amelyiknek az utolsó két számjegyéből képzett kétjegyű szám is osztható 4-gyel.
 • 5-tel osztható az a szám, amelyiknek utolsó számjegye 0 vagy 5.
 • 6-tal osztható az a szám, amely 2-vel és 3-mal is oszthatóak.
 • 7-tel osztható az a szám, melynek számjegyeit hátulról hármasával csoportosítva és váltakozó előjellel összeadva a kapott szám osztható 7-tel.
  Másik módszer:
  7-tel úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől utolsó előtti számjegyéig képzett számból kivonjuk az utolsó számjegy dupláját (kétszeresét).
  Ha az így kapott szám osztható 7-tel akkor az eredeti is. Ha még az így kapott számról sem tudjuk megállapítani, hogy osztható-e 7-tel, akkor ugyanezt az módszert kell alkalmazni amíg olyan számot nem kapunk amiről biztosan meg tudjuk állapítani, hogy osztható 7-tel.
 • 8-cal osztható az a szám, amelyiknek az utolsó három számjegyéből képzett háromjegyű szám is osztható 8-cal.
 • 9-cel osztható az a szám, amelyiknek számjegyeinek összege is osztható 9-cel.
 • 10-zel osztható az a szám, amelyiknek utolsó számjegye 0.
 • 11-gyel osztható az a szám, melynek páros helyiértéken álló számjegyeinek összege megegyezik a páratlan helyiértéken álló számjegyek összegével, vagy a kettő különbsége 11-nek a többszöröse.
  Másik módszer:
  11-gyel úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől utolsó előtti számjegyéig képzett számból kivonom az utolsó számjegyet. Ha az így kapott szám osztható 11-gyel, akkor az eredeti is. Ugyanúgy mint a 7-tel való oszthatóságnál itt is lehet ismételni ezt a folyamatot, ha még mindig megállapíthatatlan az oszhatóság.
  Pl.: 5258-> 525-8=517-> 51-7=44 44 osztható 11-gyel, osztható az a szám, tehát 5258 is.
 • 12-vel osztható az a szám, amelyik 4-gyel és 3-mal is osztható.
 • 13-mal úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől utolsó előtti számjegyéig képzett számhoz hozzáadjuk az utolsó számjegy 4-szeresét.
 • 14-gyel osztható az a szám, amelyik 2-vel és 7-tel is osztható.
 • 15-tel osztható az a szám, amelyik 3-mal és 5-tel is osztható.
 • 16-tal osztható az a szám, amelyiknek utolsó négy számjegyéből képzett négyjegyű szám is osztható 16-tal.
 • 17-tel úgy vizsgálhatjuk meg az oszthatóságot, hogy a szám első számjegyétől az utolsó előtti számjegyéig képzett számból kivonjuk az utolsó számjegy ötszörösét. A folyamat itt is ismételhető.
  Pl.: 132770-> 13277-(0*5)=13277-> 1327-(7*5)=1292-> 129-(2*5)=119. 119 osztható 17-tel, osztható az a szám, tehát 132770 is osztható 17-tel.
 • 18-cal osztható az a szám, amely 2-vel és 9-cel is oszthatóak.

 

Természetesen a lista még folytatható volna. Itt egy lista egészen 40-ig. Ha kedvetek van, készíthettek szabályokat 100-ig vagy mégtovább. ;)

Ha oszthatóságot gyakorolnátok okostelefonos játékokkal, akkor ezeket ajánlom:

Divisor

Divisor
Price: Free+
‎Divisor
Price: Free+

Div puzzle

Div Puzzle
Price: Free+
‎Div Puzzle
Price: Free+

Prime Factors

Prímtényezőkre bontást tudtok vele gyakorolni. Arra kell csak odafigyelni, hogy az osztókat szigorúan növekvő sorrendben fogadja csak el az alkalmazás.

Prime factors
Price: Free

Martian Multiples

Legnagyobb közös osztó, legkisebb közös többszörös gyakorlására.

Martian Multiples
Price: Free

Factor Monsters

Szorzattá alakítások gyakorlására. Amivel szörnyeket győzhetünk le.

Factor Monsters
Price: Free

 

További hasznos játékokat, alkalmazásokat pedig itt találtok.

Published by kobak

Koren Balázs, apa, tanár, geek. Ebben a sorrendben. Többnyire. A blogon többnyire ezekről a kalandjairól ír. Apaként, tanárként hogy lehet zöld ágra vergődni az oktatásban a digitális eszközökkel. Máskor pedig utazásról, sportokról, vagy egyéb őrült hobbijáról írogat.